39. Pivovarsko sladařský seminář v Plzni, tradiční setkání sladovníků a pivovarníků

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Dovolte mi, abych Vás po dvou letech pozval na tradiční 39. Pivovarsko – sladařský seminář v Plzni.   Letošní ročník  je významný hned z několika důvodů. 

Bude to už 60 let, co naši předchůdci, v čele s Ing. Ivo Hlaváčkem, zorganizovali ve středu 10. prosince roku 1958 setkání, které nazvali   „1.sladařsko – pivovarský  seminář na téma „Současné aktuální otázky pivovarského průmyslu“. Zakladatelé  semináře určitě nedoufali, že tradice seminářů vydrží až do současnosti. V letošním roce také slavíme  100. let od vzniku samostatného Československa. 

A v neposlední řadě to Letos bude již 10 let od zápisu Chráněného zeměpisného označení České pivo. 

Toto všechno jsou významné důvody k tomu abychom se v Plzni opět sešli a vytvořili prostor pro českou  i zahraniční pivovarsko-sladařskou veřejnost k výměně zkušeností a názorů na současné dění v oboru.

Věřím, že i v letošním roce bude seminář, který se uskuteční pod záštitou generálního ředitele společnosti Plzeňský Prazdroj Granta Liversage, vítanou příležitostí k setkání dlouholetých přátel, navázání nových kontaktů a utužení již stávajících přátelství. Zároveň doufám, že úsilí organizačního výboru, který se výběrem přednášek a posterů snažil pokrýt široký okruh aktuálních témat našeho oboru uspokojí Vás všechny, kteří se chystáte být jeho účastníky. 

Seminář proběhne ve dnech 25. a 26. října 2018, již tradičně, v prostorách plzeňského hotelu Angelo, společenská část pak v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje

Milí přátelé, vítejte opět v Plzni, městě tradic českého piva.

S upřímným pozváním a pivovarským ,,Dej Bůh štěstí”!

Václav Berka